home

Er worden regelmatig leuke cursussen
in het dorpshuis georganiseerd!

Zaterdag 22 december
kerstfeest in het kerkje van Den Horn